Uncategorized

วิธีทำไวน์

การทำไวน์อาจดูเหมือนยาก แต่จริงๆ แล้วค่อนข้างง่ายเลย ยีสต์ (ที่เติมซัลไฟต์) พร้อมด้วยน้ำตาลเป็นส่วนผสมพื้นฐานที่สุด...