เคล็ดลับการดูแลกระดูกในช่วงวัยเด็ก

กระดูกในช่วงวัยนี้มีโอกาสโตได้ขึ้นเรื่อย ๆ ขึ้นอยู่กับพัฒนาการและ ฮอร์โมน ในร่างกายเป็นส่วนสำคัญ และยังขึ้นอยู่กับแรงเครียดที่เกิดขึ้นกับกระดูก แรงเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวกระดูกจะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างมวลกระดูกมากขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของเวลาออกกำลังกายเพื่อให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะทำให้มีมวลกระดูกตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงวัยเด็กโดยธรรมชาติเด็กจะมีการเคลื่อนไหวและมีการใช้งานในส่วนของกล้ามเนื้อค่อนข้างเต็มที่ เพราะฉะนั้นในกลุ่มที่มีความเป็นปกติก็จะมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดี แต่หากว่าเด็กคนไหนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายหรือมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ก็จะทำให้มีความแข็งแรงของกระดูกค่อนข้างน้อย อ่านเพิ่มเติม