การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

3 วันก่อนตรวจ งดผักผลไม้ทุกชนิด และ เนื้อสัตว์
อาหารที่รับประทานได้คืออาหารอ่อนย่อยง่าย ข้าวสวย ข้าวต้ม ไข่ ปลา เต้าหู้

2 วันก่อนตรวจ งดผักผลไม้ทุกชนิดและเนื้อสัตว์
อาหารที่รับประทานได้คืออาหารอ่อนย่อยง่าย ข้าวต้ม โจ๊ก ไข่ ปลา เต้าหู้

1 วันก่อนตรวจ งดผักผลไม้ทุกชนิดและเนื้อสัตว์
ทานอาหารเหลว เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก ซุปใส
งดรับประทานอาหารและน้ำที่มีสีดำ-แดง

ผู้ป่วยจะได้รับ ยาระบาย ตามคำสั่งแพทย์ โดยยาระบายจะช่วยกระตุ้นลำไส้และทำให้ถ่ายอุจจาระบ่อย ควรดื่มน้ำหลังถ่ายอุจจาระ ทดแทนน้ำที่เสียไป

ระดับความสะอาดของลำไส้
ลักษณะสีของน้ำอุจจาระสามารถบ่งบอกความสะอาดของลำไส้ได้ ผู้ป่วยควรเตรียมลำไส้ให้สะอาด โดยมีระดับสีของน้ำอุจจาระในระดับ 3 หรือ 4 ก่อนส่องกล้อง

ก่อนส่องกล้อง
ควรงดอาหารและเครื่องดื่ม 6-8 ชั่วโมง
ทานยารักษาโรคความดันโลหิตได้
​ยกเว้นยารักษาโรคเบาหวาน ให้งดในวันที่ส่องกล้อง