เพื่อการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ภาวะครรภ์เสี่ยง

การฝากครรภ์มีความสำคัญสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ภาวะครรภ์เสี่ยง  เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดแก่ทารกในครรภ์ โดยแพทย์จะช่วยให้คำแนะนำเป็นระยะๆ การตั้งครรภ์แต่ละเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงของสรีระร่างกายในหลายๆ ด้าน ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษมากกว่าคนปกติ ทั้งนี้ การฝากครรภ์จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อคุณแม่ตั้งครรภ์จะทราบได้ว่าอะไรที่ปลอดภัย ควรทำหรือไม่ควรทำ เพื่อการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง คุณแม่สามารถตั้งครรภ์ได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้ทารกและตัวคุณแม่มีสุขภาพแข็งแรง

ภาวะครรภ์เสี่ยง คืออะไร
การตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่างๆ อาจจะส่งผลกระทบต่อแม่และทารกในครรภ์ได้ อาจทำให้เกิดอันตรายเล็กน้อย หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทั้งในขณะตั้งครรภ์ คลอด หรือหลังคลอด ภาวะครรภ์เสี่ยงสามารถแบ่งเพื่อให้คุณแม่เข้าใจง่ายๆ คือ
คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุ 35 ขึ้นไป ในวัยนี้จะมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เบาหวาน ซึ่งส่งผลต่อลูกน้อย อีกอย่าง คือ มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะดาวน์ซินโดรมได้มากขึ้น
คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีโรคประจำตัวอยู่เดิมเช่น โรคความดัน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต

สิ่งเหล่านี้ ถือว่าเป็นความเสี่ยงเมื่อแพทย์พบกับคุณแม่ตั้งครรภ์ แพทย์จะพิจารณาเป็นรายๆ ไปว่ามีความเสี่ยงในด้านใดบ้าง ทีมแพทย์จะมีการทำงานร่วมกับแพทย์ในสาขาต่างๆ หากคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นเบาหวาน ทางสูตินรีแพทย์จะดูแลร่วมกับแพทย์เฉพาะทางด้านเบาหวาน หรือคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นโรคหัวใจ มีความดันโลหิตสูง ต้องรับประทานยาควบคุมอยู่ตลอดเวลา สูตินรีแพทย์จะปรึกษากับแพทย์ประจำตัวของคุณแม่ตั้งครรภ์ หรือร่วมกับแพทย์สาขาที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต้องมีความถี่ และละเอียดมากกว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ทั่วไป สูตินรีแพทย์อาจจะนัดตรวจถี่ขึ้นมีการตรวจพิเศษมากขึ้น ต้องเจาะเลือด หรือน้ำคร่ำ เป็นต้น สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์มือใหม่ ควรพบแพทย์ทันทีที่ทราบว่าตั้งครรภ์ หรือให้ดียิ่งกว่านั้น หากวางแผนที่จะมีลูกควรเข้ามาปรึกษาแพทย์เพื่อเตรียมตัวตั้งแต่ยังไม่ตั้งครรภ์ สามารถปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงสำหรับคุณแม่ที่มีปัญหาสุขภาพบางอย่าง หรือความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม อ่านเพิ่มเติม