เด็ก แพ้นมวัว ศึกษาสาเหตุก่อนรับมือ พ่อเเม่รู้หรือป่าว ว่าทำไม

สาเหตุที่เด็ก แพ้นมวัว หรืออาการแพ้โปรตีนนมวัวนั้น เกิดจากระบบภูมิต้านทานและระบบทางเดินอาหารของทารกยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ ทำให้ย่อยโปรตีนในนมวัวได้ไม่ดีนัก จึงมีโปรตีนเข้าสู่ร่างกาย และร่างกายของทารกคิดว่าโปรตีนเหล่านั้นเป็นสิ่งแปลกปลอม ภูมิต้านทานมีการทำงานเพื่อขจัดโปรตีนนั้น จึงแสดงอาการแพ้ทางระบบต่างๆ ของร่างกาย เด็กที่แพ้นมวัวจึงท้องเสีย หากได้รับการรักษาที่ถูกต้อง อาการแพ้โปรตีนนมวัวนี้จะหายไปได้เมื่อเด็กโตขึ้น

อาการเด็กแพ้นมวัวเป็นอย่างไร
อาการเด็ก แพ้นมวัว อาจเกิดขึ้นทันทีหรือเกิดหลังจากกินนมไปแล้วหลายชั่วโมง หรืออาจจะนานเป็น 7-10 วันก็ได้ โดยอาการจะเกิดขึ้นกับ 3 ระบบ ได้แก่
ระบบทางเดินอาหาร มีอาการปวดท้อง ท้องเดิน อาเจียน มีเลือดปนมากับอุจจาระ
ระบบทางเดินหายใจ มีน้ำมูกไหล คัดจมูก หลอดลมอักเสบ เป็นหวัดบ่อย หายใจมีเสียงวี้ด
ระบบผิวหนัง มีผื่นแดง ผื่นคัน ลมพิษ ผิวหนังอักเสบเป็นตุ่มพอง ตกสะเก็ด หรือแสบคัน

อาการแพ้อาจแสดงออกทางระบบร่างกายเพียงระบบเดียวหรือหลายระบบพร้อมกันก็ได้ อีกทั้ง เด็กอาจจะน้ำหนักไม่ขึ้น เนื่องจากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการแพ้นมวัวนี้ จะส่งผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก

คุณแม่ควรหมั่นสังเกตอาการของลูกหลังดื่มนมว่ามีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นบ้างหรือไม่ เพื่อจะได้ทำการรักษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหากได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม อาการเด็กแพ้นมวัวจะสามารถหายไปได้เมื่อเด็กโตขึ้น โดยมีงานวิจัยพบว่า เด็กประมาณ 50 % หายจากอาการนี้ภายในช่วงขวบปีแรก เด็กกว่า 75% หายจากอาการนี้เมื่ออายุ 3 ขวบ เด็กประมาณ 90% หายจากอาการนี้ภายในอายุ 6 ปี อ่านเพิ่มเติม