วัยหมดประจำเดือน โรคทางนรีเวช

โรคทางนรีเวชที่พบบ่อยสำหรับผู้หญิง วัยหมดประจำเดือน คือ โรคมะเร็งโพรงมดลูก อาการเบื้องต้นที่เป็นสัญญาณของมะเร็งโพรงมดลูก คือ มีเลือดออกกระปริดกระปอยเมื่อมีอาการต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อวางแผนการจัดการ เพราะอาการเลือดออกผิดปกตินั้นไม่ใช่แค่อาการของโรคมะเร็งโพรงมดลูกเพียงอย่างเดียวเสมอไป จึงต้องรีบพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง เนื่องจากการวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรกมีความสำคัญต่อการจัดการมะเร็งเป็นอย่างมาก
ปัจจัยเสี่ยงการเกิดมะเร็งโพรงมดลูก
ประจำเดือนหมดช้า โดยเฉลี่ยวัยทองประจำเดือนจะหมดในช่วงอายุประมาณ 49-50 ปี แต่กลับหมดช้ากว่า โดยอาจมีจนถึงอายุ 54-55 ปี
ความอ้วน เมื่อน้ำหนักมากจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนจากไขมันร่างกาย ซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนจะกระตุ้นให้มดลูกหนาตัวขึ้น
ในช่วงที่มีประจำเดือนแต่มาไม่สม่ำเสมอ เช่น 3 เดือนมาครั้ง ซึ่งเมื่อไข่ไม่ตก ฮอร์โมนจะกระตุ้นทำให้โพรงมดลูกหนาตัวขึ้นได้
กรรมพันธุ์ กรณีมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งรังไข่ มะเร็งโพรงมดลูกและมะเร็งลำไส้ โรคมะเร็งทั้งสามชนิดนี้มีความสัมพันธ์กับมะเร็งโพรงมดลูก อ่านเพิ่มเติม