“ตรวจคัดกรอง 40 โรคพันธุกรรมทารกแรกคลอด” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกน้อย

โดยปกติทารกแรกเกิดทุกรายจะได้รับการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพื่อป้องกัน ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน และ ภาวะพร่องเอนไซม์ย่อยสลายกรดอะมิโนฟีนิลอะลานีน หรือโรคฟีนิลคีโตนูเรีย (Phenylketonuria: PKU) ก่อนจะแสดงอาการ ได้ขยายเพิ่มการตรวจอีก 40 โรคพันธุกรรม เพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อน และพิการตลอดชีวิต
การตรวจคัดกรองเพิ่ม 40 โรคพันธุกรรม…ดีต่อลูกน้อยอย่างไร
ในอดีต ความผิดปกติของลูกน้อยจะสังเกตได้เมื่อเด็กมีอายุ 1-2 เดือน แต่ปัจจุบันการตรวจคัดกรองเพิ่มนี้สามารถทำได้ตั้งแต่ทารกมีอายุ 2-5 วัน โดยช่วยให้คุณแม่ทราบความผิดปกติของทารกได้แต่เนิ่นๆ และช่วยให้แพทย์ให้การรักษาได้อย่างถูกต้อง โดยการตรวจนั้นทำได้โดยการเจาะเลือด ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่ง่าย แต่ได้ผลแม่นยำ สามารถตรวจได้แต่เนิ่นๆ ก่อนอาการจะแสดงจึงรักษาได้ทันท่วงที เพราะโรคบางชนิดหากทราบสาเหตุของโรคช้า อาจเกิดผลเสียร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ อ่านเพิ่มเติม