ในกรณีมีภาวะเสี่ยงหรือโรคประจำตัว

ในกรณีมีภาวะเสี่ยงหรือ โรคประจำตัว จะมีการเตรียมพร้อมร่างกายสำหรับการผ่าตัดและวางยาสลบ ได้แก่

  • การเอกซเรย์
  • การตรวจเลือด
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • การปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรม

แทงบอลออนไลน์