โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก ( Hemifacial spasm)

โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก ( Hemifacial spasm)

เป็นโรคที่มีการกระตุกของกล้ามเนื้อใบหน้ารอบกระบอกตาและมุมปากด้านใดด้านหนึ่ง เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทคู่ที่ 7 ที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อใบหน้า สามารถเจอได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย แต่มักเจอบ่อยในวัยกลางคน อาการมักเป็นมากขึ้นเวลาเครียดหรืออดนอน ระดับความรุนแรงของโรคมีได้ตั้งแต่รุนแรงน้อย โดยมีแค่การกระตุของกล้ามเนื้อรอบดวงตาหรือมุมปากเป็นครั้งๆ จนถึงรุนแรงมากโดยทำให้เกิดการดึงรั้งของกล้ามเนื้อใบหน้าจนส่งผลต่อการมองเห็นได้
สาเหตุของโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก: พบได้ทั้งแบบที่ไม่มีสาเหตุ หรือ อาจเกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทคู่ที 7 ที่อาจโดนกดเบียดทับจากเส้นเลือดที่ออกมาจากก้านสมอง หรือจากเนื้องอกสมองก็ได้ บางรายเกิดขึ้นตามหลังภาวะการถูกทำลายของเส้นประสาท เช่น จากอุบัติเหตุ หรือหลังจากเป็นโรคใบหน้าเป็นอัมพาตครึ่งซีก
การรักษา : จำเป็นต้องรักษาตามสาเหตุที่เป็นในกลุ่มที่มีสาเหตุชัดเจน ส่วนการลดภาวะกระตุกของใบหน้า สามารถรักษาได้หลายวิธี

การใช้ยา ปัจจุบันมียาหลายกลุ่มที่นำมาใช้รักษาโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกเช่น ยานอนหลับกลุ่ม clonazepam หรือยากันชักบางประเภท อ่านเพิ่มเติม