โรคแองจิโออีดีมาแต่กำเนิด

ตัวอย่าง การใช้ ยา Danazol เพื่อรักษา โรคแองจิโออีดี มาแต่กำเนิด

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณเริ่มต้น 200 มิลลิกรัม 2-3 ครั้ง/วัน หลังจากดูการตอบสนองของผู้ป่วยในช่วงแรก แพทย์อาจ ปรับลดปริมาณยา โดยไม่เกินร้อยละ 50 ของปริมาณเริ่มต้นในช่วงเวลา 1-3 เดือนหรือมากกว่านั้น

ขึ้นอยู่กับความถี่ของการเกิดอาการในช่วงก่อนใช้ยา หากเกิดปฏิกิริยาบางอย่างขึ้นในระหว่างที่ใช้ยาอย่างมีอาการบวมในบริเวณต่าง ๆ แพทย์อาจเพิ่มปริมาณการใช้ยาขึ้นจากเดิม โดยปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/วัน