โรคเบาหวาน ทำให้สมองเสื่อม จริงหรือ?

โรคเบาหวาน เกิดจากที่ร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เพียงพอ หรือใช้อินซูลินที่สร้างขึ้นไม่ได้ตามปกติ ฮอร์โมนอินซูลินมีหน้าที่ควบคุมระดับกลูโคส หรือปริมาณน้ำตาลในเลือดซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่ร่างกายต้องการเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ

เบาหวาน เป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง และภาวะสมองเสื่อม (Dementia) ปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกี่ยวพันกับโรคเบาหวาน จะเกี่ยวพันกับภาวะสมองเสื่อมด้วยเช่นกัน ได้แก่ โรคอ้วน โคเลสเตอรอล โรคหัวใจ
วิธีลดความเสี่ยง ภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวาน
“สิ่งที่ดีต่อหัวใจ ย่อมดีต่อสมองของคนเราด้วย” คือ อาหาร ออกกำลังกาย และใจ สม่ำเสมอ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และท้าทายตัวเองอยู่เรื่อยๆ ทุกวัน เพื่อช่วยพัฒนาการฝึกความคิด ทักษะการทำงานของสมองอยู่เสมอ

นักกายภาพบำบัด มีบทบาทดูแลเรื่องการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและควบคุมน้ำตาล ถือเป็นการดูแลก่อนมีภาวะแทรกซ้อนเข้ามา โดยการออกกำลังกายแบบแอโรบิค คือการออกกำลังกายต่อเนื่องอย่างน้อย 30-40 นาที โดยทำ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือให้ได้ 150 นาที ต่อ สัปดาห์ ควบคู่กับการควบคุมอาหาร อ่านเพิ่มเติม