โรคมือเท้าปากในเด็ก

โรคมือเท้าปาก เกิดจากการติดเชื้อในกลุ่มไวรัสประเภทเอนเตอโรไวรัส ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์  ซึ่งสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคและ พบได้บ่อย คือ คอกซากีไวรัส เอ16 (coxsackievirus A16) และ เอนเทอโรไวรัส 71 (enterovirus 71) กลุ่มเสี่ยงที่มักพบบ่อยจะอยู่ในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี

โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในช่วงวัยเรียนอนุบาลจนถึงประถมศึกษาตอนต้น โรคมือเท้าปากส่วนใหญ่เกิดจากการทำกิจกรรมร่วมกัน และ เกิดจากการสัมผัสสิ่งของต่างๆ ซึ่งจะติดต่อกันโดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อการได้จากการไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระ อาการจะแสดงให้เห็นหลังได้รับเชื้อแล้วประมาณ 1-2 สัปดาห์

ufabet