โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ คือโรคที่เกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์เยื้อบุผนังภายในกระเพาะปัสสาวะที่ผิดปกติ โดยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะมีอยู่หลายชนิด
ชนิด Transitional Cell Carcinoma หรือ Urothelial Carcinoma เกิดในเยื่อบุผนังภายในกระเพาะ เป็นชนิดมะเร็งที่พบมากที่สุดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
ชนิด Squamous Cell Carcinoma เกิดจากการติดเชื้อ อักเสบแบบเรื้อรังจากการฉายแสง หรือได้รับยาเคมีบำบัดบางชริดและเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเวลานานโดยไม่ได้รับการรักษา
ชนิด Adenocarcinoma ชนิดแบบต่อมที่เจริญมากจากเนื้อเยื่อต่อมซึ่งเป็นเยื่อบุผิว
ชนิด Small cell carcinoma เกิดจากเซลล์ Neuroendocrine cells
ชนิด Sarcomas เกิดในเซลล์กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ
ใครที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

อายุ 40 ปีขึ้นไป หรืออาจพบได้ในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า และมักจะพบในเพศชายมากกว่าในเพศหญิง
ผู้ที่สูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่ โดยผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะประมาณ 8 เท่าของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
ได้รับสารเคมีที่อันตรายบางชนิด อ่านเพิ่มเติม