โรคตับ อักเสบA คือ?

โรคตับ อักเสบA คือ?
เป็นโรคไวรัสตับอักเสบชนิดหนึ่งที่ติดต่อทางอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อ

อาการ
อ่อนเพลียและเบื่ออาหาร
คลื่นไส้อาเจียน จุกแน่นชายโครงขวา
ปัสสาวะเข้ม ตาเหลือง
การวินิจฉัย

ตรวจเลือด พบภูมิคุ้มกันจำเพาะต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอเฉียบพลัน
ตรวจ PCR พบไวรัส RNA

การป้อง

กันกินร้อน, ใช้ช้อนกลาง, ล้างมือบ่อยๆ
ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ
ผู้ที่ควรรับการฉีดวัคซีน อ่านเพิ่มเติม