แม่ท้องดูแลตัวเองอย่างไรช่วง COVID-19

แม่ท้องดูแลตัวเองอย่างไรช่วง COVID-19

 • หลีกเลี่ยงไม่อยู่ที่แออัดและใช้ตามมาตรการ SOCIAL DISTANCING
 • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์
 • ใส่หน้ากากอนามัยสม่ำเสมอ
 • ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม
 • ไม่ใช้มือสัมผัสบริเวณตา จมูก ปาก
 • ห้ามใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ช้อนส้อม เป็นต้น
 • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นอาหารสุก สะอาด
 • รับประทานวิตามินซีและวิตามินอีตามคำแนะนำของแพทย์
 • พักผ่อนนอนหลับให้ครบ 8 – 10 ชั่วโมงต่อวัน
 • ฟังเพลงหรือดูรายการบันเทิงที่ทำให้ผ่อนคลาย ไม่เครียด
 • หากแม่ท้องยังทำงานแนะนำให้ Work From Home ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
 • หลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะ เน้นใช้รถส่วนตัว

แม่ท้องควรระมัดระวังสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ หากมีความกังวลและเกิดความผิดปกติของร่างกายสามารถปรึกษาแพทย์ที่ฝากครรภ์ได้ทันที

แทงบอลออนไลน์