แพทย์จะให้คำแนะนำถึงทางเลือกในการให้นมแม่และการปั๊มนม

แพทย์ จะให้คำแนะนำถึงทางเลือกในการให้นมแม่และการปั๊มนม โดยคุณแม่สามารถให้นมบุตรด้วยตนเองได้ แต่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือให้สะอาด ระมัดระวังการไอหรือจามระหว่างการให้นม และทำความสะอาดอุปกรณ์อย่างเคร่งครัดเมื่อปั๊มนม หรือสามารถให้ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงนำนมแม่ไปให้ทารกแทน โดยจะต้องล้างมือให้สะอาด

ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งต่อผ่านทางน้ำนม อีกทั้งไม่พบข้อมูลว่าทารกและเด็กเล็กเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดอาการรุนแรงจากเชื้อไวรัสดังกล่าว รวมถึงภูมิคุ้มกันของผู้ที่ตั้งครรภ์ระยะแรกจะยังคงอยู่ในระดับปกติ ยกเว้นผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น อย่างไรก็ตาม คุณแม่ไม่ควรที่จะละเลยการดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างไม่หักโหม ไม่อยู่ใกล้ผู้ที่ป่วย เว้นระยะห่างกับผู้อื่นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งตัวคุณแม่เองและลูกน้อย