แบบไม่ต้องเจ็บตัว MRI เช็คความ ผิดปกติของสมอง

อย่าเพิ่งคิดว่าการตรวจเช็คความ ผิดปกติของสมอง นั้นเป็นเรื่องน่ากลัว หรือจะต้องเจ็บตัว เพราะปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ที่สามารถนำมาใช้ในการตรวจเช็คความ ผิดปกติของสมอง ได้ โดยที่ไม่ต้องเจ็บตัว
ทำความรู้จัก MRI เครื่องมือช่วยวินิจฉัยโรค
การตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging: MRI Brain) เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้คลื่นวิทยุร่วมกับคลื่นสนามแม่เหล็กแรงสูง สร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้รังสีเอกซเรย์ในการทำให้เกิดสัญญาณการสร้างภาพทั้ง 3 ระนาบ (3 Dimensions) ที่มีความใกล้เคียงกับอวัยวะจริงมากที่สุด ดังนั้นภาพที่ออกมาจึงทำให้แพทย์สามารถพบเห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และมีความแม่นยำสูง มักใช้ยืนยันผลวินิจฉัยหลังจากการทดสอบอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจหลายวิธี
เน้นความแม่นยำ…แยกแยะความแตกต่างได้ชัดเจน
ทั้งนี้การตรวจ MRI สามารถใช้ตรวจได้เกือบทุกระบบของร่างกาย เช่น ระบบสมอง ไขสันหลัง ระบบช่องท้องทั้งหมด ระบบกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือด ตับ มดลูก ต่อมลูกหมาก หรืออวัยวะภายในอื่นๆ โดยภาพที่ถ่ายจะมีความคมชัดสูง ซึ่งนอกจากจะเป็นการตรวจที่ให้ความแม่นยำสูง ยังมีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคเพื่อนำมาใช้ประกอบการรักษาและติดตามผลของแพทย์ โดยสามารถตรวจ จำแนกคุณสมบัติที่แตกต่างในการตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อและกระดูกได้ชัดเจน รวมถึงดูความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง และลำตัวได้โดยไม่ต้องฉีดสารทึบรังสี การตรวจด้วยเครื่อง MRI ผู้ป่วยต้องเข้าไปนอนในเครื่องที่มีลักษณะคล้ายอุโมงค์ มีความกว้างประมาณ 60 เซนติเมตร ดังนั้นจึงสามารถดูได้ทุกระนาบโดยไม่ต้องทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ที่สำคัญคือ ผู้ป่วยไม่ได้รับรังสีเอกซเรย์ และไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆ อ่านเพิ่มเติม