เล็บฉีกระดับไม่รุนแรง

การฉีกขาด ของเล็บระดับนี้ไม่รุนแรง และจะเกิดการฉีกขาดเฉพาะเล็บที่ยืนออกมาจาก นิ้ว  โดยไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อหรือ เลือดออก สามารถรักษาได้ด้วยการใช้กรรไกรตัดเล็บตัดบริเวณที่ฉีกออกทิ้ง เพื่อป้องกันเล็บไปเกี่ยวกับสิ่งของหรือเสื้อผ้าที่อาจทำให้เล็บฉีกมากขึ้น

นอกจากการตัดเล็บแล้วยังมีวิธีสำหรับต่อเล็บที่ฉีกเข้าด้วยกันโดยใช้อุปกรณ์ อย่างกาวและเทปสำหรับต่อเล็บ แต่ก่อนใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ควรศึกษาวิธีใช้อย่างถูกต้อง เพราะอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือทำให้เล็บเสียหายกว่าเดิมได้