เลือกซื้อเครื่องนึ่งขวดนมอย่างไรดี ?

ปั๊มนม นอกจากการทำความรู้จักกับ เครื่องนึ่งขวดนม แต่ละประเภทแล้ว คุณแม่อาจต้องพิจารณาคุณสมบัติอื่น ๆ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้ด้วย โดยเฉพาะความจุของเครื่องนึ่งขวดนมที่มีหลากหลายตั้งแต่ 2-8 ขวด โดยคุณแม่ที่ให้ นมผง อย่างเดียวอาจจำเป็นต้องใช้ขวดนมอย่างน้อยถึงวันละ 6 ขวด ส่วนคุณแม่ที่ต้อง ปั๊มนม อาจเลือกเครื่องนึ่งขวดนมที่ขนาดพอดีกับเครื่องปั๊มนมที่ใช้อยู่ด้วย

นอกจากนี้ เครื่องนึ่งขวดนมบางเครื่องอาจมาพร้อมคุณลักษณะที่อำนวยสะดวกให้คุณแม่ เช่น มีเสียงเตือนเมื่อฆ่าเชื้อเสร็จเรียบร้อย ฆ่าเชื้ออัตโนมัติทุก 2-3 ชั่วโมงหรือหลังจากเปิดฝาเครื่อง หรือแถมอุปกรณ์อื่น ๆ อย่างขวดนม แก้วสำหรับให้ลูกหัดดื่มน้ำ ถาดใส่อุปกรณ์ และแปรงทำความสะอาดขวดนม