เริ่มเข้าสู่วัยทำงาน ต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานมากขึ้นความเสี่ยงของ คุณผู้ชาย

การใช้ชีวิต ของ คุณผู้ชาย ไทยในปัจจุบัน เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยทำงาน ต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานมากขึ้น โดยเฉพาะในสังคมที่มีแต่การแข่งขัน เร่งรีบ มักทำให้เกิดความเครียดสะสม มาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ นอนดึก รับประทานอาหารแบบไม่ถูกสุขอนามัย ขาดการออกกำลังกาย ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ล้วนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแบบสะสม จนเมื่อย่างเข้าสู่วัย 40 สิบปีขึ้นไป ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของระบบฮอร์โมนในร่างกายที่อาจเริ่มลดระดับลง เรียกว่าแอนโดรพอส (Andropause) คล้ายกับวัยหมดประจำเดือนในเพศหญิง(Menopause) แม้ว่าจะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่อาจส่งผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งมักจะสร้างความรู้สึกที่บกพร่องในคุณภาพชีวิตไป เรามาดูกันว่า คุณผู้ชาย เสี่ยงเป็นโรคอะไรกันบ้าง
โรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย ต่อมนี้มีลักษณะคล้ายลูกเกาลัดอยู่ตรงบริเวณใต้กระเพาะปัสสาวะด้านหน้าทวารหนัก ต่อมลูกหมากเป็นส่วนที่หุ้มรอบท่อปัสสาวะส่วนต้น ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะส่วนโคน มีหน้าที่ผลิตน้ำเมือกเหลวๆ ในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ น้ำเมือกจากต่อมลูกหมากจะถูกขับออกมาปนกัน ซึ่งปกติขนาดของต่อมลูกหมากอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมนเพศชาย ถ้าขาดฮอร์โมนเพศชายหรือมีการเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงจะทำให้ต่อมลูกหมากฝ่อเล็กลงได้ โรคที่มักพบในต่อมลูกหมากที่สำคัญมี 3 โรค ได้แก่
โรคต่อมลูกหมากโต พบได้ในเพศชาย อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่อายุ 50-60 ปี ต่อมลูกหมากที่โตขึ้นนี้ จะกดเบียดท่อปัสสาวะให้แคบลง ทำให้มีอาการปัสสาวะผิดปกติ เช่นปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน หรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะขัด ใช้เวลาปัสสาวะนาน ไม่พุ่ง หรือออกเป็นหยดๆ
มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นโรคซึ่งพบในเพศชายอายุ 50 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ในระยะแรกๆ มักไม่แสดงอาการ ตรวจพบได้จากการตรวจสุขภาพประจำปี หรือตรวจเลือดร่วมด้วย เพื่อหาระดับของค่าพีเอสเอ (เอนไซม์ต่อมลูกหมาก)
ต่อมลูกหมากอักเสบ เป็นภาวะที่มีการอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียของเนื้อต่อมลูกหมาก รวมทั้งจากเชื้อหนองในเทียม การอักเสบมักจะผ่านเข้าไปทางท่อปัสสาวะ ส่วนน้อยจะผ่านทางกระแสเลือด บ่อยครั้งที่ตรวจไม่พบเชื้อใดๆ พบได้ในกลุ่มอายุระหว่าง 30-40 ปีเป็นส่วนใหญ่
นอกจากการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจเลือดร่วมเพื่อหาค่า PSP แล้ว การตรวจต่อมลูกหมากผ่านทางท่อทวารหนัก (Digital Rectal Examination) ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยแพทย์จะนำข้อมูลที่ได้เหล่านี้มาวินิจฉัยร่วมกับอาการและผลตรวจอื่นๆ เช่น ผลตรวจเลือด ปัสสาวะ และการตรวจด้วยเครื่อง อัลตราซาวด์ต่อมลูกหมาก ทั้งหมดนี้จึงจะสามารถนำมาวินิจฉัย และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมได้
อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction)
คือ การที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัว หรือแข็งตัวได้ไม่นานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้สำเร็จจนเป็นที่พึงพอใจอยู่เป็นประจำ หรืออย่างต่อเนื่อง มีสาเหตุหลักๆ มาจากเส้นเลือดตีบ เส้นประสาทเสื่อม ซึ่งอาจเกิดจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง การใช้ยาบางชนิด ภาวะฮอร์โมนเพศชายบกพร่อง อายุที่มากขึ้น หรือหลายๆ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ อีกมากมาย ปัจจุบันนี้เข้าใจว่าอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศและอาการต่อมลูกหมากโตพบร่วมกันได้มาก และอาจจะมีสาเหตุร่วมกัน จากการศึกษายังพบอีกว่าคนที่มีอาการต่อมลูกหมากโตรุนแรงก็จะยิ่งพบภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้มากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีอาการในช่วงอายุเดียวกันซึ่งอาจจะเกิดจากการทำงานมากเกินไปของระบบประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic) ทำให้มีการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบในต่อมลูกหมาก รวมทั้งเส้นเลือดในองคชาติ บางคนเชื่อว่าเกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงอวัยวะในอุ้งเชิงกรานได้น้อยลง มีผลทำให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ การโตของต่อมลูกหมาก การบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะลดลง การยืด ขยายของกระเพาะปัสสาวะได้น้อยลงและเกิดความเสื่อมของเส้น อ่านเพิ่มเติม