เปิดตัว “Skan & Go ต้านโควิด by ศิริราช”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดตัว “ Skan & Go  ต้านโควิด  by ศิริราช” 

เดินทางด้วยการเช็คอินผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด แจ้งเตือนพื้นที่และบุคคลกลุ่มเสี่ยง ด้วยการอัปเดตข้อมูลการเดินทางผ่านโทรศัพท์มือถือ ใช้งานง่าย และยังช่วยให้แพทย์ทราบประวัติการเดินทางย้อนหลัง 14 วัน เมื่อไปตรวจหาโควิด-19 โดยเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ อ่านเพิ่มเติม