เกณฑ์ในการเพิ่มน้ำหนักตอนท้อง

คำตอบของคำถามนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย คุณแม่แต่ละคนจะมี น้ำหนัก ที่เพิ่มขึ้นแตกต่างกัน ในเบื้องต้นอาจใช้ค่า BMI (Body Mass Index) หรือค่าดัชนีมวลกายในช่วงก่อนการตั้งท้องเพื่อหาน้ำหนักตัวที่ควรเพิ่มขึ้นเมื่อตั้งท้อง ซึ่งค่า BMI นี้เป็นเกณฑ์ที่ใช้วัดความสมส่วนของร่างกาย โดยการใช้น้ำหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสอง แล้วจึงนำมาเทียบกับเกณฑ์ด้านล่างนี้

  • ค่า BMI ต่ำกว่า 18.5 อยู่ในเกณฑ์ผอม ควรเพิ่มน้ำหนัก 13–18 กิโลกรัม
  • ค่า BMI ระหว่าง 18.5-24.9 อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควรเพิ่มน้ำหนัก 11–16 กิโลกรัม
  • ค่า BMI ระหว่าง 25-29.9 อยู่ในเกณฑ์อ้วน ควรเพิ่มน้ำหนัก 7–11 กิโลกรัม
  • ค่า BMI สูงกว่า 30 อยู่ในเกณฑ์อ้วนมาก ควรเพิ่มน้ำหนัก 5–9 กิโลกรัม

ตัวอย่างง่าย ๆ ใน การเพิ่มน้ำหนักตอนท้อง เช่น น้ำหนักตัว 55 กิโลกรัม ความสูง 160 เซนติเมตร เมื่อคำนวณค่า BMI จะออกมาเป็นตามสูตร 55/(1.60)*2 = 21.5 ซึ่งค่าที่ได้จัดอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติหรือสมส่วนก่อนการตั้งท้อง น้ำหนักที่เพิ่มในช่วงตั้งท้องควรจะอยู่ประมาณ 11–16 กิโลกรัม นอกจากนี้ คุณแม่อาจใช้เครื่องมือคำนวณสำเร็จรูปตามเว็บไซต์หรือแอพลิเคชันเพื่อหาค่า BMI และนำมาเทียบน้ำหนักที่ควรเพิ่มขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม เกณฑ์นี้เป็นเพียงการประเมินน้ำหนักที่ควรเพิ่มในเบื้องต้นเท่านั้น แพทย์อาจแนะนำให้คุณแม่เพิ่มน้ำหนักมากหรือน้อยไปจากนี้ได้ตามปัจจัยที่แตกต่างกันในแต่ละคน และหากคุณแม่ตั้งท้องลูกแฝดน้ำหนักอาจเพิ่มมากกว่านี้ได้