อีกหนึ่งวิธีรักษาผู้ป่วย..ด้วย ออกซิเจน บรรยากาศสูง HYPERBARIC OXYGEN (HBO) THERAPY

โดยทั่วไปร่างกายเราสามารถพา ออกซิเจน ไปกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ในปริมาณจำกัด แต่หากเราเพิ่มปริมาณแรงดันบรรยากาศ จะทำให้เกิดการละลายออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น และทำให้การละลายของออกซิเจนเข้าไปในพลาสมาได้มากขึ้น ทำให้ร่างกายเราเก็บออกซิเจนเข้าไปใช้งานในเนื้อเยื่อที่ร่างกายต้องการเยอะขึ้น จึงสามารถซ่อมแซม หรือสร้างใหม่ สามารถสมานแผลได้เร็วยิ่งขึ้น กระตุ้นให้มีการสร้างเส้นเลือดฝอยขึ้นใหม่ เรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี

Hyperbaric Oxygen (HBO) Therapy
ตัวช่วยรักษาผู้ป่วย ด้วยออกซิเจนความดันสูงบำบัด
เมื่อเราทราบกันดีแล้วว่า “ออกซิเจน” มีความสำคัญกับร่างกาย ทางการแพทย์จึงนำข้อดีเหล่านี้เข้ามาประยุกต์ปรับใช้ โดยนำวิธีการรักษาด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% แรงดันสูง มาใช้ประกอบในการดูแลรักษาโรคเรื้อรังต่างๆ อาทิ
โรคที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรัง รักษาแผลเรื้อรัง (Chronic wound) จากการเป็นเบาหวาน
การเร่งการฟื้นฟูระบบสมองและประสาท ในบางภาวะ
ให้เลือดไหลเวียนไปสู่อวัยวะที่ขาดเลือดได้ดีขึ้น
การบาดเจ็บที่เกิดจากความดันบรรยากาศเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้ป่วยจากการดำน้ำ/หรือผู้ป่วยจาการลงอุโมงค์ขุดเจาะ
ช่วยลดอาการบวมของอวัยวะ
แผลที่เกิดจากการฉายรังสี ทำให้แผลหายเร็วขึ้น แผลกดทับ แผลติดเชื้อ แผลไฟไหม้ หรือแม้แต่แผลผ่าตัดทั่วไป
อีกทั้ง ยังช่วยชะลอความเสื่อมในร่างกายอีกทางหนึ่ง ภายในห้องปรับบรรยากาศ (Hyperbaric Chamber) โดยการรักษาด้วยวิธีนี้จะทำให้ร่างกายผู้ป่วยได้รับออกซิเจนในปริมาณที่สูงกว่าปกติหลายเท่า ส่งผลดีต่อการรักษาโรคต่าง ๆ โดยการบำบัดนี้มักใช้ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่นควบคู่กันไป ซึ่งจะช่วยให้ผลการรักษาดี และเร็วขึ้น อ่านเพิ่มเติม