หลอดเหลือดสมองอุดตัน รู้ทันป้องกันได้

โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน หรือ Stroke เป็นโรคที่คร่าชีวิตคนเป็นอันดับต้น ๆ ปัจจุบันพบเร็วขึ้นในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป มักพบในผู้ป่วยโรคเบาหวาน หัวใจ ความดันสูง ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่จัด หรือมีคนในครอบครัวเป็น Stroke มาก่อน อาการน่าสงสัย ได้แก่ แขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก หน้าหรือปากเบี้ยว  พูดไม่ชัด ตาข้างใดข้างหนึ่งพร่ามัวหรือมองไม่เห็น

ปวดศีรษะเฉียบพลันแบบไม่มีสาเหตุ หากมีอาการควรรีบพบแพทย์ภายใน 3 ชั่วโมงเพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาทันที

โรคนี้ป้องกันได้ด้วยการตรวจเช็กการตีบตันของหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง Carotid Duplex เป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงห้ามละเลย

ufabet