สุขภาพดีในช่วง ตั้งครรภ์ การทานอาหารที่ดี

ทารกในครรภ์จะได้รับสารอาหารทั้งหมดที่ใช้ในการเจริญเติบโตจากคุณแม่ ดังนั้น คุณแม่ในช่วง ตั้งครรภ์ ต้องให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและครบทั้ง 5 หมู่ สังเกตุจากภาพปิรามิดอาหาร ปิรามิดอาหารของเราจะช่วยคุณแม่ตรวจสอบดูได้ว่ารับประทานอาหารในแต่ละหมู่ครบถ้วนเพียงพอหรือไม่

เคล็ดลับน่ารู้สำหรับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
เลือกอาหารที่หลากหลายจากอาหารในแต่ละหมู่ให้ครบทั้งห้าหมู่
สอบถามสูติแพทย์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หากกังวลว่ารับประทานอาหารไม่ครบหมู่
ทานอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ และอาหารว่าง 2 – 3 ครั้งต่อวัน
พยายามทานผลไม้และผัก ธัญพืช และถั่วชนิดต่างๆ วันละ 9 ทัพพี เพื่อเพิ่มปริมาณใยอาหารให้ร่างกาย
ดื่มน้ำบ่อยๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน
ดื่มเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ เช่น นมพร่องมันเนย วันละ 2 แก้ว น้ำผลไม้สด และซุป อ่านเพิ่มเติม