สังคมยุค Digital กับพัฒนาการเติบโตของลูก

สังคมยุค Digital กับพัฒนาการเติบโตของลูก

เมื่อโลกในปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เทคโนโลยีถูกนำมาใช้เป็นพี่เลี้ยง เช่น การเปิดทีวีทิ้งไว้ ให้เล่นโทรศัพท์ หรือเทบเลต ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั้น มีการส่งผลต่อพัฒนาการของลูกได้
นั่นเพราะสังคมปัจจุบันเราเป็นสังคมยุคดิจิตอลแต่ว่าการเลี้ยงลูกนั้นจำเป็นต้องได้รับความรัก ความเอาใจใส่ จากการดูแลของพ่อแม่เหมือนเดิม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ดิจิตอลไม่สามารถทำแทนได้

เลี้ยงลูกด้วยหน้าจอ มีผลเสียแน่นอน
การดูหน้าจอดูทีวี มีคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับเด็กไว้ คือ เด็กแรกเกิดถึง 2 ปี ควรเลี่ยงหน้าจอทุกชนิด เพราะว่าเป็นการสื่อสารทางเดียว อายุ 2-5 ปี ควรดูสื่อที่มีประโยชน์ร่วมกับผู้ปกครองอย่างน้อยวันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ผลเสียที่จะเกิดขึ้นเมื่อเลี้ยงลูกด้วยหน้าจอ อันดับแรกจะปันพัฒนาการด้านภาษา ลูกอาจจะพูดช้าได้ เพราะการดูหน้าจอ เป็นการดูภาพเคลื่อนไหวที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว อ่านเพิ่มเติม