วัคซีนโรคไข้กาฬหลังแอ่น เรื่องจำเป็นสำหรับการเดินทาง

วัคซีนโรคไข้กาฬหลังแอ่น อาจเป็นชื่อวัคซีนที่คนไทยไม่ค่อยคุ้นเคยนัก เนื่องจากเป็นวัคซีนเฉพาะที่ไม่ได้อยู่ในวัคซีนพื้นฐานสำหรับคนไทย แต่เป็นวัคซีนที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปยังต่างประเทศ แต่ก็ยังสามารถพบโรคนี้ได้ในประเทศไทย โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ที่อาศัยอยู่รวมกันในที่แออัด และอากาศถ่ายเทไม่สะดวก
3 กลุ่มเสี่ยง ควรฉีดวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นก่อนออกเดินทาง
1. นักเรียน-นักศึกษา ที่จะไปเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป เช่น อังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่จะเข้าไปพักในหอพักของโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่สหรัฐอเมริกามีข้อกำหนดว่านักเรียน นักศึกษาที่จะไปเรียนจะต้องได้รับวัคซีนดังกล่าวก่อนไป และจะต้องยื่นเอกสารว่าได้รับการฉีดวัคซีนชนิดนี้อีกด้วย
2. นักท่องเที่ยว นักเดินทาง ที่จะไปในประเทศในเขต Meningitis belt ในแอฟริกา ตั้งแต่ประเทศแกมเบีย บูร์กินาฟาโซ เซเนกัล กีนี ไล่ไปทางตะวันออกจนถึงประเทศเอธิโอเปีย หรือเข้าไปในพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องเข้าไปคลุกคลีกับคนพื้นที่มากๆ
3. ผู้แสวงบุญในพิธีฮัจจ์ และอุมเราะห์ จัดเป็นวัคซีนจำเป็นต้องฉีดและเป็นเงื่อนไขในการขอ visa เข้าประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยจะต้องฉีดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปอย่างน้อย 10 วัน แต่ไม่เกิน 3 ปี
ทำไม วัคซีนโรคไข้กาฬหลังแอ่น ถึงจำเป็นสำหรับประเทศเหล่านี้
โรคไข้กาฬหลังแอ่น เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า Neisseria meningitides อีกชื่อหนึ่งคือ meningococcul สามารถพบได้ทั่วโลก และมีการระบาดประปราย แต่สำหรับประเทศที่กล่าวมาข้างต้น พบว่ามีการระบาดค่อนข้างสูง และเป็นโรคที่มีการลุกลามค่อนข้างเร็ว มีผลทำให้เสียชีวิตได้ และถึงแม้จะสามารถรักษาได้ก็เสี่ยงต่อความพิการได้เช่นกัน ไข้กาฬหลังแอ่นที่มักพบได้บ่อยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
ไข้กาฬหลังแอ่นชนิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningococcal Meningitis) เป็นไข้กาฬหลังแอ่นชนิดที่มีการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง ทำให้เกิดการอักเสบที่เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง
ไข้กาฬหลังแอ่นชนิดติดเชื้อในกระแสเลือด (Meningococcal Septicemia หรือ Meningococcemia) เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดจนทำให้เชื้อแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย และทำลายผนังหลอดเลือด ทำให้มีอาการเลือดออกที่ผิวหนังและอวัยวะได้ อ่านเพิ่มเติม