ลูกหอบ หายใจเสียงดัง ระวัง! โรคครูป…อันตรายที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม

ครูป (Croup) คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ พบบ่อยในเด็กเล็ก ช่วงอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี โดยส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส เช่น เชื้อพาราอินฟลูเอนซา (Parainfluenza), ไวรัส อาร์ เอส วี (RSV) และ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (influenza) เป็นต้น เมื่อมีการติดเชื้อจะทำให้เกิดการอักเสบบริเวณกล่องเสียงลงไปจนถึงบริเวณหลอดลมส่วนต้น ส่งผลให้หลอดลมบวม ตีบแคบ และเนื่องจากทางเดินหายใจของเด็กมีขนาดเล็ก จึงทำให้มีอาการแสดงที่ชัดเจน

ลูกน้อยเป็นครูปหรือไม่? พ่อแม่สังเกตได้จากอาการเหล่านี้
มีไข้ ไอ น้ำมูก นำมาก่อนประมาณ 2 วัน
หายใจเสียงดัง โดยเฉพาะช่วงหายใจเข้า
ไอเสียงก้อง เสียงแหบ
ในเด็กที่มีอาการรุนแรง เด็กจะมีอาการหอบเหนื่อย อกบุ๋ม คอบริเวณไหปลาร้ามีลักษณะบุ๋มเวลาหายใจเข้า ซึ่งหากมีอาการดังกล่าวควรรีบพามาพบแพทย์
วิธีการรักษาครูปทำได้อย่างไรบ้าง
แพทย์ทำการประเมินสัญญาณชีพ ระดับออกซิเจน ลักษณะการหายใจของเด็กว่ามีอาการหอบเหนื่อยหรือไม่
ประเมินความรุนแรงของโรค โดยประเมินตามค่าคะแนนครูป (Croup score) หรือ ครูป (Croup)  จากลักษณะอาการไอ ลักษณะการหายใจ เสียงหายใจ เสียงลมเข้าปอด และระดับออกซิเจน โดยมีค่าคะแนนตั้งแต่ 0-10 คะแนน
** ในกรณีเด็กที่ประเมินแล้วอาการไม่รุนแรง ค่าคะแนนน้อยกว่า 4 คะแนน แพทย์จะให้ยาสเตียรอยด์โดยวิธีรับประทาน ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือดดำ ถ้าเด็กมีอาการดีขึ้นสามารถกลับบ้านได้ แต่จะนัดเพื่อติดตามอาการภายใน 24-48 ชั่วโมง

** ในกรณีเด็กที่ประเมินแล้วอาการอยู่ในระดับความรุนแรงปานกลาง ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 4-7 คะแนน แพทย์จะให้พ่นยาอะดรีนาลีน (Adrenaline) เพิ่มเติมจากยาสเตียรอยด์ และประเมินอาการที่โรงพยาบาลในช่วง 2-4 ชั่วโมง กรณีที่เด็กอาการดีขึ้นหรือค่าคะแนนลดลง ก็สามารถกลับบ้านได้ และนัดเพื่อติดตามอาการต่อไป อ่านเพิ่มเติม