ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้

โรคมะเร็งลำไส้ เป็น โรคเรื้อรัง และร้ายแรงที่เกิดได้จากหลายสาเหตุและปัจจัย เช่น พันธุกรรม พฤติกรรมการใช้ชีวิต โรคประจำตัว เป็นต้น อีกทั้งในปัจจุบัน แพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของโรคมะเร็ง แต่ในเบื้องต้นพบว่าโรคมะเร็งหลายชนิดมีการกลายพันธุ์ของเซลล์ ซึ่งการกลายพันธุ์อาจมีปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากภาวะอักเสบของเซลล์ ดังนั้น การตัดปัจจัยที่กระตุ้นให้เซลล์อักเสบก็อาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้

ข้อมูลจากงานวิจัยพบว่าการได้รับไฟเบอร์เป็นประจำอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ได้ ซึ่งการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่ทดลองให้คนสองกลุ่มรับประทานไฟเบอร์ในปริมาณที่แตกต่างกัน กลุ่มแรกรับประทานไฟเบอร์มากกว่า 27 กรัมต่อวัน อีกกลุ่มรับประทานไฟเบอร์น้อยกว่า 11 กรัมต่อวัน พบว่ากลุ่มที่ได้รับไฟเบอร์มากกว่ามีแนวโน้มที่เกิดโรคมะเร็งลำไส้น้อยกว่าอีกกลุ่มราว 50 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ ไฟเบอร์อินูลินในมันแกวอาจช่วยต้านการอักเสบและลดการเสื่อมของเซลล์ผนังลำไส้ได้ในทำนองเดียวกับสารต้านอนุมูลอิสระจึงอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้

ไฟเบอร์อินูลินยังอาจช่วยปรับสมกุลโพรไบโอติกส์ในลำไส้จึงอาจลดความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นระบบที่กระตุ้นให้เซลล์อักเสบได้เมื่อทำงานผิดปกติ ดังนั้น การบริโภคมันแกวและการได้รับไฟเบอร์ในปริมาณที่เหมาะสมจึงอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ได้