รับมือกับอาการหิวตอนดึก

ความรู้สึกหิว ตอนดึก อาจเป็นผลมาจาก ไลฟ์สไตล์ ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราไม่รู้ตัว ในเบื้องต้นอาจลองใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อรับมือกับอาการหิว

  • กินอาหารให้ตรงเวลาในปริมาณที่เหมาะสม เพราะการกินอาหารตรงเวลาจะช่วยให้ร่างกายจัดสรรการใช้พลังงานในแต่ละช่วงเวลาได้ดีขึ้นและป้องกันอาการหิวมากจนทำให้กินมากขึ้น ดังนั้นการกินอาหารในปริมาณที่เหมาะสม ไม่น้อยหรือมากจนเกินไปเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานเพียงพอจะช่วยลดความเสี่ยงของอาการหิวตอนดึกได้
  • พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาการทำงานของร่างกายให้ปกติ และลดความเสี่ยงของภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำซึ่งส่งผลให้เกิดความหิว
  • เบี่ยงเบนความรู้สึกหิวด้วยการทำอย่างอื่น เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลง ดูหนัง และนั่งสมาธิ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้อาจช่วยบรรเทาความเครียดได้ด้วย
  • ไปพบแพทย์ หากคุณรู้สึกว่าอาการนี้ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ หรือเกิดอาการอื่นที่เป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพร่วมด้วย
  • กิน แม้ว่าคุณจะได้รับพลังงานที่เพียงพอต่อวันและไม่มีปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อความหิว แต่บางครั้งอาการหิวตอนดึกก็อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีสาเหตุ หากอาการดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ ก็เพียงแค่กินอาหารเข้าไปตามที่ร่างกายเรียกร้อง แต่ควรเลือกอาหารที่ดี มีประโยชน์ และกินในปริมาณที่พอดี