รักแห่งสยาม

ประเภทภาพยนตร์ รักโรแมนติ
กำกับภาพยนตร์ ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
บทภาพยนตร์ ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล 

นักแสดง สินจัย เปล่งพานิช , เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ , ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, มาริโอ้ เมาเร่อ , วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงศ์กุล, กัญญา รัตนเพชร์, อธิชา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์
วิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง รักแห่งสยาม
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
รักแห่งสยาม

รักแห่งสยาม เป็นภาพยนตร์ไทยแนวรักโรแมนติก ออกฉายครั้งแรกในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื้อหาในภาพยนตร์จะสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความรักของวัยรุ่นหญิงชายแต่ในเนื้อหาจะแฝงเกี่ยวกับความสับสนในจิตใจขิงเด็กหนุ่มสองคนในภาพยนตร์ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

๑. รูปแบบภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามเป็นภาพยนตร์ไทย ประเภทเรื่องราวรักโรแมนติก

๑.๑ ภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามจัดเป็นภาพยนตร์ไทยชนิดแสดงแนวคิดทางสังคม เนื่องจากผู้เขียนแสดงความคิดของตนเองลงไปโดยสะท้อนและถ่ายทอดโดยไม่ได้บอกตรง ๆ แต่ผู้อ่านสามารถสรุปได้เอง เมื่ออ่านจบผู้อ่านจะเกิดความรู้สึกฉุกใจคิด ตัวละคร เหตุการณ์ ฉากและบรรยากาศเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้แนวคิดของเรื่องนั้นเด่นชัดมากขึ้น
๑.๒ ภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามจัด ดูหนังออนไลน์ไทย เป็นภาพยนตร์ชนิดสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้เลือกเรื่องแบบนี้มาเล่าในมุมของเพศแต่มุ่งไปที่การค้นพบตัวเองและยอมรับกับมัน เนื่องจากผู้เขียนได้บรรยายเรื่องได้สมจริง ผู้อ่านสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน สามารถจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกคล้อยตามเหตุการณ์ ตัวละคร และพฤติกรรมต่าง ๆ มีความเกี่ยวพันกับฉาก โดยที่ผู้เขียนใช้เรื่องราวที่กระทบใจผู้อ่านในด้านอารมณ์และความรู้สึก

๒. แก่นเรื่อง

เป็นการเล่าเรื่องเพศที่สามอย่างผ่านทางตัวละครที่กำหนดขึ้นและเล่าถึงการไม่ยอมรับของผู้ใหญ่การไม่ยอมรับในที่นี้ก็คือในเรื่องของเพศ โดยในภาพยนตร์นั้นไม่ได้อธิบายว่าความคิดไหนดีหรือไม่ดี แต่จะให้ความสำคัญไปถึงการค้นหาตัวเองของตัวละคร รวมไปถึงการเรียนรู้ถึงที่จะก้าวเดินกล้าเผชิญไปข้างหน้า จากชีวิตวัยหนุ่มสาวที่มีความเจ็บปวดจากความรัก ตลอดจนการได้ปรับความเข้าใจกันกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว

๓.๓. ตัวละคร

๓.๓.๑ การสร้างตัวละคร ผู้เขียนสร้างตัวละครได้สมจริง ตัวละครมีลักษณะนิสัยเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ได้มีการจำกัดตัวละคร โดยตัวละครทุกตัวมีบทบาทสอดคล้องสัมพันธ์กันกับเนื้อเรื่อง ตัวละครมีลักษณะนิสัย อารมณ์ ความรู้สึกหลากหลาย และมีความสมจริงตามลักษณะของตัวละคร ทำให้เรื่องดำเนินไปได้ด้วยดี

๓.๓.๒ การนำเสนอตัวละคร ผู้เขียนนำเสนอตัวละครโดยอ้อม ใช้สอดแทรกอยู่ในการเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยให้ผู้อ่านรู้จักตัวละครผ่านทางพฤติกรรมที่แสดงออก การกระทำ คำพูดที่พูดกับตัวละครอื่นหรือคิดในใจ ตัวละครบางตัวใช้วิธีการนำเสนอผ่านทางความคิดของตัวละครเอก

๓.๓.๓ ลักษณะนิสัยและบุคลิกลักษณะของตัวละคร ผู้เขียนสร้างตัวละครแบบตัวกลม มีลักษณะนิสัยหลาย ๆ อย่างประกอบกันทั้งที่เป็นส่วนดีและส่วนบกพร่อง ซึ่งมีลักษณะนิสัยซับซ้อน เป็นลักษณะธรรมชาติของมนุษย์โดยทั่วไป ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอารมณ์และเหตุการณ์ คล้ายกับชีวิตจริง สร้างความประทับใจให้ผู้อ่านเป็นอย่างยิ่ง ตัวละครมีบุคลิกไม่คงที่คือ มีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพไปตามเหตุการณ์

๓.๓.๔ บทบาทของตัวละคร ในภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามประกอบด้วยตัวละครดังนี้สำหรับตัวละครที่สำคัญในภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามนั้นมีทั้งหมด ๙ ตัวละครด้วยกัน ดังต่อไปนี้
๓.๔.๑. โต้ง

เด็กชายวัยรุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อายุ ๑๗ ปี หน้าตาดี มีแฟนชื่อโดนัท เป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไป ที่ใช้เวลาไปกับการเรียนและอยู่กับเพื่อน แต่ต้องมีความสับสนกับการเลือกทางเดินในชีวิต โต้งมีปมความเจ็บปวดในวัยเด็กคือ พี่สาวที่ชื่อ แตง ได้หายตัวไปตอนไปเที่ยวที่เชียงใหม่
๓.๔.๒. มิว

มิวเป็นเด็กรุ่นราวคราวเดียวกับโต้งที่มีความสามารถทางด้านดนตรี เขาได้ก่อตั้งวงดนตรีกับเพื่อนชื่อวงออกัส ซึ่งมิวอาศัยอยู่กับอาม่าตามลำพัง แต่เมื่ออาม่าถึงแก่กรรม จึงทำให้มิวอยู่คนเดียว
๓.๔.๓. โดนัท

โดนัทเป็นแฟนของโต้ง ที่มีความสวยที่เรียกว่า สวยเลือกได้ เป็นที่หมายปองของหนุ่มๆ จากหลายโรงเรียน แต่แล้วโดนัทเริ่มไม่มั่นใจความสัมพันธ์กับโต้งที่ทำตัวเย็นชาใส่
๓.๔.๔. หญิง

เป็นเพื่อนบ้านของมิวที่แอบหลงรักมิวอยู่ แต่มิวไม่รู้ สุดท้ายแล้วหญิงเป็นตัวละครที่แสดงให้เห็นถึง การกระทำที่ทำให้คนรักมีความสุข
๓.๔.๕. สุนีย์

เป็นแม่ของโต้งที่แบกรับภาระของครอบครัวเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียลูกสาวอย่างแตงและการติดเหล้าของกรเป็นสามีของเธอ
๓.๔.๗. กร

พ่อของโต้ง ที่เขาได้จมปรักอยู่กับความรู้สึกผิดที่ตนปล่อยให้แตงทำตามใจไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วหลงป่าหายสาบสูญไป หันมาติดเหล้า ยึดติดกับอดีตจนลืมปัจจุบันและคนที่ยังเหลืออยู่อย่างสุนี ภรรยาของตน และโต้ง ลูกชายของตน
๓.๔.๘. อ็อด

อ๊อดเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับวงออกัส วงที่มิวอยู่ ได้ให้โจทย์กับมิวให้แต่งเพลงรักเพื่อเป็นจุดขายให้กับอัลบั้ม
๓.๔.๙.อาม่า

อาม่าที่เพิ่งสูญเสียสามี (อากง) ไป อยู่กับมิวด้วยกันกับคนรับใช้อีกหนึ่งคน อาม่าเป็นคนสอนมิวเล่นเปียโน

๔. การใช้ภาษา

การใช้ภาษาในภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามเป็นไปอย่างเรียบง่ายชวนฟัง น่าติดตาม เนื่องจากเป็นการเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครและเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของหนุ่มสาวที่เข้าสู่วัยรุ่นที่ได้มีการเรียนรู้ในมุมของความรัก มีการใช้บทสนทนาที่เห็นภาพความเป็นธรรมชาติของตัวละครแต่ละครและมีการใช้ภาษาที่มีความไพเราะโดยจะใช้โวหารเข้ามาช่วยในการเขียนบทภาพยนตร์ให้สำนวนภาษาของผู้เขียนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น

ตอนเล่นเปียโน

อาม่า : อยากเล่นเปียโนเก่งเหมือนกับอากงไหมล่ะ

มิว : ไม่รู้จะเก่งไปทำไมอ่ะ

อาม่า : เพื่อว่าวันหนึ่งจะใช้มันบอกอะไรกับคนอื่น ๆ เหมือนอย่างที่อากงบอกอาม่าไง

การใช้อุปมาคำว่า เหมือน มาเปรียบเทียบให้เห็นว่า เปรียบบุคคลหนึ่งให้อีกบุคคลหนึ่งได้ฟังว่าเขามีอะไรดี ๆ จึงได้เปรียบเทียบ หรือบางที่เปรียบเทียบเพื่อชี้ให้ปฏิบัติตาม

๕. กลวิธีในการเขียน

๕.๑ กลวิธีการเล่าเรื่อง ในภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามเล่าเรื่องแบบอธิบายถึงเรื่องเล่าเหตุการณ์ไปเรื่อย ๆ จนปรากฏตอนที่สำคัญทำให้เรื่องโรแมนติกและน่าตื่นเต้น

๕.๒ กลวิธีการตั้งชื่อภาพยนตร์เรื่อง “รักแห่งสยาม” โดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุลได้อธิบายไว้ว่า

“ ทำไมต้องรักแห่งสยาม หลายๆ คนจะเข้าใจว่าเป็นหนังโบราณรึเปล่าสยามประเทศ แต่รักแห่งสยามของเราคือสยามสแควร์นี้เอง เหตุที่เป็นสยามสแควร์เพราะว่าตอนที่เราเริ่มเขียนบท ตอนนั้นจริงๆ เราเพิ่งอยู่มหา’ ลัย อยู่จุฬา แล้วสยามก็เป็นที่ที่ไปประจำ แล้วก็ได้พบเห็นคู่รักมากมาย วัยรุ่นมากมายเต็มไปหมด แม้กระทั่งคนวัยทำงาน คนมีครอบครัวแล้วเค้าก็เดินสยาม มันเป็นสถานที่ในความทรงจำของหลายๆ คน เช่นเดียวกับตัวละครทั้งหลายในเรื่องนี้ เค้าพบรักกันที่สยาม เค้าอาจจะเลิกกันที่สยาม ไปเที่ยวกันที่สยาม เคยหัวเราะเคยร้องไห้ เคยมีความสุขกันในสยาม รู้สึกว่าสยามมันคลาสสิค แล้วมันก็ไม่ได้ถูกบอกเล่าในหนังไทยมานานแล้ว ดังนั้นก็เลยใช้สยามเป็นฉากหลังของหนังเรื่องนี้ ซึ่งสยามก็กลายเป็นที่ที่ตัวละครในเรื่องหลาย ๆ ตัวมาเจอกัน และมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย”

เป็นการนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการ เป็นชื่อเรื่องมีความน่าสนใจ ทำให้ผู้อ่านอยากที่จะรู้เนื้อหาภายในเรื่องและติดตามอ่าน เป็นการตั้งชื่อเรื่องโดยตั้งตามลักษณะแนวคิดสำคัญของเรื่องที่สะท้อนให้เห็นปัญหาของชีวิตในระดับครอบครัว

๕.๓ กลวิธีการสร้างความขัดแย้ง ในภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามผู้เขียนใช้กลวิธีการสร้างความขัดแย้งที่เป็นปัญหาสำคัญของเรื่องซึ่งตัวละครต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นปมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในตัวละครเอง ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวละคร

๖. ฉากและบรรยากาศ
ในภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามผู้เขียนบรรยายภาพของสถานที่ต่าง ๆ อย่างละเอียดทำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับสถานที่นั้น ๆ อย่างละเอียดชัดเจน มีการใช้คำบอกให้ผู้อ่านทราบสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ของเรื่องไว้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างเช่น

ฉากหลังส่วนใหญ่ของเรื่องถ่ายทำที่สยามสแควร์ เช่น ร้านเปี๊ยก ดีเจสยาม เป็นต้น

ฉากบริเวณลานน้ำพุเซ็นเตอร์พอยต์ที่โต้งบอกเลิกกับโดนัท

ฉากโรงเรียนซึ่งในเรื่องคือโรงเรียนชื่อ “เซนต์นิโคลัส” เป็นโรงเรียนที่สมมติขึ้นมา โดยใช้สถานที่ถ่ายทำคือ โรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนเซนต์จอห์น

ส่วนช่วงเวลาและบรรยากาศของเรื่องนี้ เป็นช่วงฤดูหนาว ในช่วงวันคริสต์มาส วันปีใหม่ ซึ่งมีบรรยากาศและการตกแต่งร้านค้าต่าง ๆ ที่ประดับไปด้วยไฟ ทั้งที่สยามสแควร์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ส่วนคอนเสิร์ตในช่วงท้ายเรื่อง จัดที่ลานดิสคัฟเวอรีพลาซ่า ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี นอกจากนี้สิ่งที่ผู้กำกับตั้งใจใส่บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งคือ ความเป็นคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในช่วงคริสต์มาส ฉากเล่นละครตอนพระกุมารประสูติ การสวดก่อนอาหาร และคอนเสิร์ตที่จัดในช่วงเทศกาลคริสต์มาส

ภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างภาพยนตร์ไทยที่น่ายกย่องเพราะในเนื้อหาของเรื่องนั้นจะสะท้อนแนวคิดในหลายหลายแง่คิดให้ผู้ที่ได้ชมสามารถตีความได้หลายแบบในแต่ละคนอาจจะตีความได้ แตกต่างกันออกไป แต่ท้ายที่สุดแล้วเนื้อหาหลักของเรื่องก็จะกล่าวถึงเรื่องของความรักตลอดไปจนถึงการเล่าเรื่องเพศที่สามที่ไม่ได้เป็นที่ยอมรับภายในครอบครัวของตัวเอง โดยในเรื่องนั้นจะไม่ได้อธิบายเจาะจงไปว่าการกระทำแบบนั้นดีหรือไม่ดีแต่จะเป็นการชี้แนะแนวทางความสำคัญไปจนถึงการค้นพบตัวเองและยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น และเมื่อยอมรับแล้วจะต้องสู้และกล้าเผชิญกับความจริง ตลอดจนสิ่งสำคัญที่สุดของเรื่องก็คือการปรับความเข้าใจกันภายในครอบครัวเพื่อที่จะปรึกษาหารือและหาข้อตกลงกับความสัมพันธ์เหล่านั้น