รักษาอาการบาดเจ็บ ฟื้นฟูหลังผ่าตัด..แบบยั่งยืน ด้วยการออกกำลังกายแบบแขวนพยุง

การรักษาในเชิงของ การกายภาพบำบัด มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี Red cord exercise เป็นอีกรูปแบบการบำบัดรักษาที่กำลังได้รับความนิยมและความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะมีการนำหลักการและผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มาปรับใช้เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บเรื้อรังจากต้นเหตุ…ให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแบบยั่งยืน

Red cord exercise คืออะไร?
Neurac method ย่อมาจาก neuromuscular activation เป็นระบบการออกกำลังกายแบบแขวนพยุง ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการรักษาที่เรียกว่า neurac เป็นการรักษาที่มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้ออกกำลัง ปรับการเคลื่อนไหวที่มีปัญหา และเรียนรู้การเคลื่อนไหว

Red cord exercise เทคนิคเพื่อการรักษาอาการบาดเจ็บอย่างยั่งยืน
ภายหลังการบาดเจ็บในทุกประเภท จะมีกล้ามเนื้อกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อให้ความมั่นคง กล้ามเนื้อเหล่านี้หยุดทำงานภายหลังการบาดเจ็บ เป็นผลทำให้เกิดรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการบาดเจ็บเรื้อรัง และใช้เวลารักษานาน

ซึ่ง Red cord จะเป็นเครื่องมือที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย ใช้เวลาน้อย และปราศจากการบาดเจ็บซ้ำ ผ่านการเรียนรู้การเคลื่อนไหว โดย Neurac method หรือสามารถพูดได้ว่า neurac เป็นการฝึกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหวไปสู่แนวทางที่ดีขึ้น เพื่อการหายจากอาการที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับผู้ป่วยทุกช่วงอายุ ทุกเพศ และทุกคนที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหว

Neurac medthod หรือการรักษา Neurac มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ฟื้นคืนการทำงานของกล้ามเนื้อ ข้อต่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้ปกติ
รูปแบบการเคลื่อนไหว ในระหว่างการรักษาจะปราศจากอาการปวด และทำให้เกิดการกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การรักษา Neurac มุ่งเน้นไปในการแก้ปัญหาที่เป็นต้นเหตุ ไม่ใช่แค่การแก้ไขอาการ
ใครเหมาะกับ Red cord บ้าง
ผู้มีภาวะปวดกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ ทั้งระยะเฉียบพลัน และเรื้อรัง
ผู้ป่วยที่มีภาวะการอ่อนแรง จากกล้ามเนื้อ และระบบประสาท
Office syndrome อ่านเพิ่มเติม