มีจริง หรือภาวะ สมองเสื่อม ในเด็ก อันตรายมากกับการใช้ชีวิต

สมองเสื่อม ของสมองสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุ ตัวเซลล์สมองสามารถสร้าง และถูกทำลายได้ในเวลาเดียวกัน ในวัยเด็กการสร้างของเซลล์สมองจะเกิดขึ้นเยอะมาก และเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ การสร้างเซลล์สมองก็จะลดลง
สาเหตุของสมองเสื่อมในเด็ก
พันธุกรรม มียีนผิดปกติ เด็กที่มียีนผิดปกติบางคนอาจจะเริ่มมีอาการช่วงแรกเกิด หรือมีอาการในช่วง 2-3 เดือนหลังแรกเกิด บางรายอาจเกิดในช่วงอายุ 4-5 ปี เมื่อเด็กมียีนเหล่านี้ผิดปกติก็จะทำให้เกิดสารพิษหลายๆ ตัวคั่งในสมอง และส่งผลให้เซลล์สมองตายได้
การอักเสบ หรือการติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อหัดในเด็กเล็ก เชื้อหัดจะซ่อนอยู่ในร่างกาย และเชื้อนี้จะทำให้สมองเกิดการอักเสบ ส่งผลต่อความเสื่อมของสมองได้
ไม่ทราบสาเหตุ อาจจะเกิดจากกลไกของเซลล์เอง เช่น ตัวเซลล์ได้รับความเครียด จนทำให้เซลล์นั้นอยู่ไม่ได้ และตายไป
อาการแสดงของสมองเสื่อมในเด็ก
หากเด็กเคยทำอะไรได้ก่อนหน้านี้ แล้วหลังจากนั้นทำไม่ได้ หรือ เรียกว่าพัฒนาการถดถอย อ่านเพิ่มเติม