มะเร็งผิวหนัง

มะเร็งผิวหนัง เป็นมะเร็งที่พบได้ไม่บ่อยในคนไทยเมื่อเทียบกับแถบยุโรป อาจเป็นเพราะว่าคนไทยมีผิวคล้ำกว่า และมีสารเมลานินป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต (ultraviolet) จากแสงแดดได้ดีกว่า แต่ปัจจุบันพบโรคมะเร็วผิวหนังได้มากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยยนไป โดยมีปัจจัยส่งเสริมให้เกิดมะเร็งผิวหนัง ดังนี้

สาเหตุการเกิดมะเร็งผิวหนัง
แสงแดด พบว่ามะเร็งผิวหนังมักเกิดบริเวณที่โดนแดดจัด เช่น หน้า หู หลังมือ และพบในกรณีที่โดนแดดจัดเป็นเวลานานๆ
สารเคมีบางอย่าง เช่น สารหนูที่ปนเปื้อนในยาหมอ ยาสมุนไพร
กรรมพันธุ์ คนผิวขาว หรือผิวเผือก
มะเร็งผิวหนัง อาจพบในบริเวณแผลเรื้อรัง ไฝที่เกิดขึ้นได้เร็ว
ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น HIV หรือได้รับยากดภูมิต้านทาน

นึกถึงมะเร็งผิวหนังเมื่อไหร่?
เมื่อมีแผลเรื้อรังที่ไม่หายภายใน 3-4 สัปดาห์ นอกจากนี้ สามารถสังเกตุได้จากไฝที่เกิดขึ้นบนผิวหนัง หากมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีขนาดโตขึ้นเร็ว สีของไฝเปลี่ยนไป มีแผลที่ไฝแล้วไม่หายภายใน 3-4 สัปดาห์ ควรรีบปรึกษาแพทย์ ทั้งนี้คนที่มีไฝจำนวนมาก หรือมีไฝขนาดใหญ่ มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งผิวหนังได้สูงกว่าคนที่ไม่มี

อาการของโรคมะเร็งผิวหนัง
อาการที่พบได้บ่อย คือมีตุ่ม ก้อนเนื้อ หรือแผลเรื้อรังที่ผิวหนัง สามารถพบได้ทุกบริเวณรวมทั้งหนังศีรษะ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า หรือไฝต่างๆ ที่โตเร็ว อาจเจ็บ แตก เป็นแผล มีเลือดออกเรื้อรัง โดยอาจพบเพียงก้อนเนื้อเดียว หรือหลายก้อนพร้อม ๆ กันก็ได้ อ่านเพิ่มเติม