พาราเซตามอล กินเยอะถึงขั้นอันตราย กินพอดีมีคุณค่า

พาราเซตามอล เป็นยาสามัญประจำบ้านที่ต้องมีติดไว้ บางคนมีไว้ติดตัว เพื่อบรรเทาอาการปวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการปวดศีรษะ ลดไข้ บ้างก็ปวดเมื่อย ปวดฟัน และในช่วงฝนโปรยบางคนก็มักจะรับประทานยาดักไว้ก่อน กันเป็นไข้ ทั้งที่ยังไม่มีอาการแสดงใดๆ บ่งชี้ นอกจากนี้ บางรายยังรับประทานยาพาราเซตามอลพร่ำเพรื่อจนเกินความจำเป็นต่อเช่น จ้องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนนานจนปวดตา ปวดศีรษะแต่ไม่ยอมพัก กลับคว้ายามารับประทานแทน จริงๆ แล้วยาพาราเซตามอลก็เหมือนยาทั่วไป ที่ต้องใช้เมื่อยามจำเป็นเท่านั้น เพื่อบรรเทาอาการปวด ลดไข้ การรับประทานเพื่อดักอาการไว้เป็นสิ่งไม่จำเป็น เนื่องจากยาพาราเซตามอลมีฤทธิ์เพื่อการบรรเทาอาการ มิใช่เพื่อการป้องกันอาการ ควรมีอาการเสียก่อนถึงค่อยรับประทาน เพราะยาทุกชนิดหากใช้ไม่ถูกหลัก เกินความจำเป็นย่อมส่งผลเสีย และมีโทษต่อร่างกาย หากมีไข้ ควรทานยาพาราเซตามอลครั้งละ 1-2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมงต่อเมื่อมีอาการ หรือใช้ตามแพทย์สั่ง ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเกิน 8 เม็ดต่อวัน อ่านเพิ่มเติม