พริกขี้หนู สด ลดเสี่ยงโรคหัวใจ

จากข้อมูล พริกขี้หนู มีการสำรวจของสถาบันวิจัยโภชนาการ
พบว่าการบริโภค พริกขี้หนู สด ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ และหลอดเลือด ในหญิงไทยที่มีไขมันในเลือดสูง โดยการศึกษาหญิงไทยจำนวน 50 คน ซึ่งมีระดับไขมันในเลือดสูง แต่มีสุขภาพโดยทั่วไปดี อายุอยู่ในช่วง 45-64 ปี และหมดประจำเดือนแล้ว แต่ไม่มีอาการแสดงของโรคเรื้อรังใดๆ
การบริโภคพริกขี้หนูมีผลดีต่อปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ และหลอดเลือด ได้แก่ การลดระดับน้ำตาลกลูโคส เพิ่มอัตราการเผาผลาญของร่างกาย มีแนวโน้มชะลอการจับกลุ่มของเกล็ดเลือด และเพิ่มการละลายลิ่มเลือด โดยมีผลภายใน 30 นาที หลังจากการบริโภค อ่านเพิ่มเติม