ฝ่ายหญิงอาจไม่ถึงจุดสุดยอด

จุดสุดยอด (Orgasm) อาจเรียกได้ว่าเป็นปลายทางของ การมีเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในฝ่ายชาย แต่การสุขสมอารมณ์หมายนี้อาจไม่เกิดขึ้นกับฝ่ายหญิง โดยเฉพาะในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เพราะจุดสุดยอดของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงใช้ระยะเวลาและวิธีการกระตุ้นที่ค่อนข้างแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ผู้หญิงนั้นใช้เวลามากกว่า จากงานศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่า 1 ใน 4 ของผู้หญิงถึงจุดสุดยอดช้ากว่าปกติด้วย

เหตุการณ์นี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงควรทราบไว้ เพื่อป้องกันการเกิดความรู้สึกผิดที่ตนเองไม่สามารถทำให้อีกฝ่ายถึงจุดสุดยอดได้หรือตนเองไม่สามารถถึงจุดสุดยอดได้ โดยเฉพาะหากเป็นมือใหม่ทั้งคู่ อย่างไรก็ตามการเล้าโลมให้มากขึ้นก่อนการมีเพศสัมพันธ์จะช่วยเพิ่มโอกาสที่ทำให้ฝ่ายหญิงถึงจุดสุดยอดได้มากขึ้น