ผ่าตัดโรคทางจมูกผ่านกล้องด้วยเนวิเกเตอร์

โรคต่าง ๆ ในโพรงจมูกและ ไซนัส สามารถเกิดขึ้นได้และมีระดับความรุนแรงแตกต่างกัน หากแพทย์เฉพาะทางพิจารณาแล้วว่าจำเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัด ปัจจุบันมีการผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสผ่านกล้องเอนโดสโคปด้วยเนวิเกเตอร์ (Endoscopic Sinus Surgery with Navigator) อีกทางเลือกหนึ่งในการผ่าตัดรักษาที่ไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา แต่ยังลดระยะเวลาในการผ่าตัด คืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย

ผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสผ่านกล้องด้วยเนวิเกเตอร์

การผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสผ่านกล้องเอนโดสโคปด้วยเนวิเกเตอร์ (Endoscopic Sinus Surgery with Navigator) เป็นการใช้กล้องเอนโดสโคปที่มีขนาดเล็ก (Endoscopic Sinus Surgery: ESS) โดยมีเครื่องนำวิถี (Navigator assisted FESS) ช่วยนำทางไปยังตำแหน่งรอยโรคบริเวณโพรงจมูกและไซนัสที่ถูกต้อง จากนั้นจึงใช้เครื่องมือผ่าตัดเฉพาะทางที่ถูกออกแบบมาเพื่อการผ่าตัดนี้เข้าไปทำการผ่าตัด ช่วยสร้างความมั่นใจให้แพทย์ผ่าตัดได้ตรงตามตำแหน่ง ลดระยะเวลาในการผ่าตัด เพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัดรักษาได้เป็นอย่างดี  แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว และพักฟื้นไม่นาน

ufabet