ผู้ที่ห้ามฉีดวัคซีนโควิด-19

  • ผู้ที่มีอาการแพ้รุนแรงจากการฉีด วัคซีนโควิด-19 ครั้งก่อนหรือแพ้ส่วนประกอบของวัคซีนรุนแรง
  • ผู้ที่เจ็บป่วยแบบเฉียบพลันและอาการยังไม่คงที่ 
  • ผู้ที่มีโรคเรื้อรังและยังปรากฏอาการในปัจจุบัน เช่น โรคหัวใจ โรคทางระบบประสาทบางชนิด ฯลฯ
  • ผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี 
  • ผู้หญิงตั้งครรภ์ 
  • ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
  • ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
  • เพิ่มเติม รอประกาศ

นอกจากนี้วัคซีนแต่ละชนิดอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกชนิดของวัคซีนที่จะฉีดให้เหมาะสมเพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น 

แทงบอลออนไลน์