ป้อนยาทีละขนาน

กรณีที่ลูกต้อง กินยา หลายขนาน คุณพ่อคุณแม่ บางท่านอาจนำ ยามาบดรวม กันแล้วกินในคราวเดียว จนบางทีทำให้กลิ่นและสีของยาเปลี่ยนไปจนลูกไม่ทานเลยก็มี ซึ่งการนำยามาบดรวมกันนี้ อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างยา

อาจทำให้ยามีฤทธิ์เพิ่มขึ้น เป็นอันตรายต่อร่างกาย หรือมีฤทธิ์ลดลง ส่งผลเสียต่อการรักษา ทำให้ผลในการรักษาไม่ดีเท่าที่ควร จะดีที่สุด หากคุณพ่อคุณแม่ป้อนยาทีละขนาน