ปัญหาที่พบบ่อยและข้อแนะนำผู้ป่วยสมองเสื่อม

ปัญหาที่พบบ่อยและข้อแนะนำ ผู้ป่วยสมองเสื่อม
ผู้ป่วยสมองเสื่อมสามารถสังเกตได้ในเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่าเริ่มป่วยแล้ว เช่น กินอาหารแล้วจำไม่ได้ว่ากิน ออกจากบ้านหลงทางกลับบ้านไม่ถูก มีความคิดสับสน ลืมชื่อคนใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เคยรู้จักสนิทสนม คิดว่าของคนอื่นเป็นของตน เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ไม่ปะติดปะต่อกัน และในระดับที่ป่วยแล้ว ได้แก่ พฤติกรรมการนอนที่สับสน ขับถ่ายไม่เป็นที่ แยกความฝันกับความจริงไม่ได้ และมีพฤติกรรมถดถอยเหมือนเด็ก ทั้งนี้วิธีการดูแล ผู้ป่วยสมองเสื่อม ตามลักษณะปัญหา โดยเฉพาะการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าในการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมในเรื่องกิจวัตรประจำวัน มีดังนี้
การกิน ปัญหาที่พบบ่อยคือ จำไม่ได้ว่ากินอาหารไปแล้ว ไม่รู้จักวิธีการใช้ช้อนส้อม ปัญหาในการกลืน การเคี้ยวหรืออาจต้องป้อนอาหาร

แนวทางการจัดการกับปัญหา
ตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน ความสามารถในการเคี้ยวและการกลืนเป็นระยะ ๆ
คงบรรยากาศการกินอาหารอย่างเดิม ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาที่เริ่มจัดหาอาหาร ถ้วยชาม ตำแหน่งของโต๊ะเก้าอี้
คอยเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาอาหาร
จัดอาหารชนิดที่คุ้นเคย เคี้ยวง่าย และระวังการสำลัก บางครั้งจำเป็นที่จะต้องบดอาหารหรือทำอาหารเหลว โดยเน้นคุณค่าและปริมาณอาหารแต่ละมื้อ
คอยบอกวิธีรับประทานให้ค่อย ๆ เคี้ยวแล้วค่อย ๆ กลืนช้า ๆ
ไม่ควรเคร่งครัดกับพิธีรีตรองหรือมารยาทบนโต๊ะอาหารมากนัก ควรทำบรรยากาศให้สบาย ๆ
ควรระวังอาหารที่ร้อนจัดเกินไป เพราะผู้ป่วยอาจรับรู้ไม่ได้เกี่ยวกับอุณหภูมิความร้อน
อาหารบนโต๊ะไม่ควรมีหลาย ๆ อย่าง พร้อมกันอาจทำให้สับสนได้

หมายเหตุ ไม่ควรวางอาหารให้ผู้สูงอายุสมองเสื่อมเห็น เพราะอาจกินโดยไม่สามารถยับยั้งได้ และในรายที่ไม่สามารถเคี้ยวได้อาจทำให้อาหารติดคอได้
การลืมกินยา ผู้สูงอายุสมองเสื่อมส่วนใหญ่ต้องกินยาเป็นประจำ ผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมอาจกินยามากเกินไปพอ ๆ กับไม่ได้กิน เพราะจำไม่ได้ว่ากินยาแล้วหรือยัง

แนวทางการจัดการกับปัญหา
วิธีแก้ปัญหาการกินยาเกินขนาด คือ ผู้ดูแลต้องคอยจัดยาให้ ซึ่งอาจทำให้ผู้สูงอายุสมองเสื่อมไม่ค่อยพอใจ โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะแรก แต่การจัดยาให้ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างรุนแรงนั้นเป็นสิ่งจำเป็น
จัดยาสำหรับ 1 วันหรือ 1 สัปดาห์โดยใช้อุปกรณ์จ่ายยาซึ่งมีขายตามร้านขายยา
ใส่ยาให้ในอุปกรณ์จ่ายยาสำหรับ 1 วัน หรือ 1 สัปดาห์ในแต่ละวัน ผู้สูงอายุสามารถกินยาตามคำสั่งแพทย์ ผู้ดูแลและผู้สูงอายุช่วยกันตรวจดูยาที่เหลือและกากบาทแต่ละวันที่ผ่านไปในปฏิทิน

การนอน ปัญหาที่มักพบคือการไม่ยอมนอนตอนกลางคืน เดินไปเดินมา และการนอนหลับมากในตอนกลางวัน
แนวทางการจัดการกับปัญหา
พยายามจัดเวลานอนให้เป็นเวลา
คอยเตือนผู้สูงอายุเมื่อใกล้ถึงเวลานอน
พยายามหลีกเลี่ยงการนอนระหว่างวัน แต่อาจให้งีบหลับได้ในช่วงหลังอาหารกลางวัน แต่ไม่ควรเกินบ่าย 3 โมงเย็น ไม่เกิน 30 นาที
กระตุ้นให้มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ เช่น พาเดินเป็นประจำในช่วงเช้า และช่วงเย็น
มีแสงสว่างเพียงพอในห้องนอน อ่านเพิ่มเติม