ประโยชน์ของการช่วยตัวเอง

การช่วยตัวเอง นอกจากจะช่วย ปลดปล่อย ความต้องการทางเพศ แล้ว ยังมีประโยชน์ที่ส่งผลดีต่อผู้ที่สำเร็จความใคร่ด้วยวิธีนี้ ซึ่งประกอบด้วยประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป และประโยชน์เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ ดังนี้

  • ประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป การช่วยตัวเองอาจช่วยให้สุขภาพกายด้านต่าง ๆ ดีขึ้น ดังนี้
    • การช่วยตัวเองช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย
    • ทำให้นอนหลับง่ายและสบายขึ้น
    • ช่วยลดความเครียด เนื่องจากการช่วยตัวเองจะช่วยปลดปล่อยความเครียดและความต้องการทางเพศ อีกทั้งยังกระตุ้นให้สมองหลั่งสารเอนโดรฟิน (Endophins) ซึ่งทำให้สุขภาพกายและใจดีขึ้น