วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน

วัคซีนในผู้สูงอายุ

บาดทะยัก คอตีบ และไอกรนเป็น โรคการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่ระบาดได้มากในหมู่ผู้สูงอายุปัจจุบัน ซึ่งแต่ละโรคล้วนส่งผลกระทบต่อร่างกายและอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ทั้งสิ้น โดยแต่ละโรคจะมีรายละเอียดดังนี้

    • โรคบาดทะยักจะเกิดขึ้นเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่บาดแผลตามร่างกาย แล้วไปทำลายระบบประสาทและสมองจนเกิดอาการเกร็งหรือขากรรไกรแข็ง
    • โรคคอตีบจะส่งผลต่อการหายใจ ผู้ที่มีอาการรุนแรงอาจเสี่ยงมีปัญหาหัวใจหรือสมองถูกทำลาย
    • โรคไอกรนเป็นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาในการหายใจและไออย่างรุนแรง อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนด้วย

โดยแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเหล่านี้สำหรับผู้สูงอายุคือ เริ่มการฉีดด้วยวัคซีนรวมบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน (Tdap) 1 เข็ม จากนั้นให้ฉีดวัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ (Td) ทุก ๆ 10 ปี เพื่อกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย

นอกเหนือจากวัคซีนที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพบางประการ เช่น ปัญหานอนไม่หลับ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ การติดเชื้อเอชไอวี (HIV) โรคตับ หรือมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแออาจต้องฉีดวัคซีนชนิดอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย โดยผู้ป่วยสามารถปรึกษาแพทย์ เพื่อวางแผนการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมได้โดยตรง

ทั้งนี้การฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงเล็กน้อยอย่างเจ็บบริเวณที่ฉีดยาหรือมีไข้ต่ำ ๆ แต่มักหายไปได้เองภายในไม่กี่วัน หากพบความผิดปกติอื่นใดหลังการฉีดวัคซีนควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบทันที เพื่อรับการดูแลรักษาเพิ่มเติมโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม วิธีการป้องกันโรคติดเชื้อต่าง ๆ ไม่จำกัดเฉพาะการฉีดวัคซีนเท่านั้น แต่ผู้ป่วยอาจเริ่มต้นด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เช่น ดูแลให้ความอบอุ่นร่างกายอยู่เสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปนอกบ้าน หรือหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด เพียงเท่านี้ก็อาจช่วยลดความเสี่ยงของติดเชื้อ ห่างไกลการเจ็บป่วยได้แล้ว