หากคุณมีโรคประจำตัว ปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มนมเปรี้ยว

ถึงแม้ว่า นมเปรี้ยว จะช่วยเสริมสุขภาพและบรรเทาอาการของโรคบางโรค แต่ข้อมูลเหล่านั้นยังไม่ได้รับการยืนยันแน่ชัด หากคุณมีสุขภาวะที่แตกต่างจากคนทั่วไป เช่น อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ กำลังใช้ยารักษาโรค หรือป่วยด้วยโรคที่ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันต่ำ (Compromised Immunity) ควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มนมเปรี้ยวและอาหารหมักดองทุกชนิด เพราะแบคทีเรียในนมเปรี้ยวอาจทำให้เกิดอันตรายได้มากกว่าทำให้เกิดประโยชน์

นมเปรี้ยว

เลือกนมเปรี้ยวที่ น้ำตาลน้อย

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวในประเทศไทยส่วนใหญ่มักเติมน้ำตาลเพื่อเพิ่มรสชาติ ซึ่งปริมาณน้ำตาลที่สูงเกินไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในหลายด้าน โดยเฉพาะในเด็กที่อยู่ระหว่างการเจริญเติบโต หากต้องการดื่มนมเปรี้ยวควรเลือกนมเปรี้ยวที่ไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มหรือสูตรน้ำตาลน้อย เพื่อป้องกันการได้รับน้ำตาลและพลังงานส่วนเกิน