ทำไมไวรัสโควิด-19 ถึงมีหลายสายพันธุ์?

เชื้อไวรัส จัดเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (Microorganism) ที่ประกอบด้วยกลุ่มของ โครงสร้างทางพันธุกรรม อย่างดีเอ็นเอ (DNA) และอาร์เอ็นเอ (RNA) อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเชื้อไวรัสโควิด-19

ประกอบด้วยอาร์เอ็นเอ ซึ่งเป็นโครงสร้างทางพันธุกรรมที่เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอด

เมื่อเกิดเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย ตัวไวรัสจะเข้าไปจับกับเซลล์และแบ่งตัวออกมาเป็นจำนวนมากจนทำให้ร่างกายเกิดความผิดปกติ ซึ่งการกลายพันธุ์เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างไวรัสแบ่งตัว แต่ปกติแล้ว

การเปลี่ยนแปลงของอาร์เอ็นเอในไวรัสไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคนที่ติดเชื้อสักเท่าไหร่

แต่ด้วยความบังเอิญหรือปัจจัยบางอย่างอาจส่งผลให้บางส่วนที่เป็นส่วนสำคัญของอาร์เอ็นเอในไวรัสเกิดการกลายพันธุ์จนอาจทำให้เชื้อรุนแรงหรือมีลักษณะที่เป็นอันตรายมากขึ้น และด้วยความไม่แน่นอนของการกลายพันธุ์จึงทำให้เชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ไปในหลายลักษณะ ทำให้เกิดสายพันธุ์ต่าง ๆ ขึ้น