ทำความรู้จัก โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ พร้อมหาแนวทางป้องกัน

มะเร็งลำไส้ใหญ่ ถือเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตในลำดับต้นๆ ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมดในประเทศไทย
พบมะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ชายมากเป็นลำดับ 3 รองจากมะเร็งตับและมะเร็งปอด ส่วนในผู้หญิงพบเป็นลำดับ 5 รองจากมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ และมะเร็งปอด
สาเหตุของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณลำไส้ส่วนปลาย แบ่งออกเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ช่วงแรก (colon) และมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนท้าย (rectum) ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุในการเกิดที่แน่ชัด แต่พบว่าอาจมีความสัมพันธ์กับอาหารและสิ่งแวดล้อม โดยการรับประทานอาหารที่ให้พลังงาน ไขมันและน้ำตาลสูงซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นสาเหตุของโรคอ้วน และพบว่าผู้ที่เป็นโรคอ้วนจะมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าคนปกติประมาณ 1.2 เท่า สำหรับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ คือ ผู้ที่มีอายุเกิน 50 ปี มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่า 2 คนขึ้นไป เคยมีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ เคยเป็นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง และการสูบบุหรี่
มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นอย่างไร
อาการมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่พบในระยะแรกคือ มีมูกเลือดปะปนมากับอุจจาระ โดยจะสังเกตได้ว่าอุจจาระมีสีคล้ำคล้ายสีของเลือดหมู หรือมีลักษณะการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติ อาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่อื่นๆ คือ
อุจจาระเหลวกับอุจจาระแข็งสลับกัน บางครั้งเหมือนถ่ายไม่หมด
เลือดปนอุจจาระ
อุจจาระลำเล็กกว่าปกติ
ท้องอืดแน่นท้องตลอดเวลา
น้ำหนักลด
อาเจียน
ในระยะที่รุนแรงมากขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการแน่นท้อง ท้องอืด ปวดท้อง อาเจียน อ่อนเพลีย และน้ำหนักลดลงผิดปกติ
การตรวจวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่
แพทย์จะทำการตรวจตรวจหาเลือดในอุจจาระ หรือส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ซึ่งหากส่องกล้องแล้วพบว่ามีก้อนเนื้องอก แพทย์จะทำการตัดชิ้นเนื้องอกนั้นมาวินิจฉัยว่าเป็นก้อนมะเร็งหรือไม่ หากพบว่าเป็นมะเร็งจริง ก็จะต้องตรวจอีกว่าอาการของผู้ป่วยอยู่ในระยะใด เพื่อทำการวางแผนการดูแลที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลต่อไป
วิธีการจัดการมะเร็งลำไส้ใหญ่
ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ช่วงแรก (colon) ในระยะที่ 1, 2 และ 3 คือการผ่าตัด ซึ่งผู้ป่วยในระยะที่ 2 และ 3 บางรายจะได้รับการให้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วย ปัจจุบันพบว่าการให้ยาเคมีบำบัดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถป้องกันการกลับมาของโรคได้ดีขึ้น
ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย (rectum) นอกจากการผ่าตัดและการเสริมด้วยการให้ยาเคมีบำบัดแล้วจะมีการฉายรังสีร่วมด้วย ส่วนผู้ป่วยในระยะที่ 4 ซึ่งเป็นระยะที่โรคแพร่กระจายและคนส่วนใหญ่คิดว่าไม่สามารถทำอะไรได้แล้ว ความเชื่อนั้นไม่ถูกต้องเสมอไป หากผู้ป่วยมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงพอ แพทย์ก็สามารถช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะเป็นการให้ยาเคมีบำบัด หรือฉายรังสี ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งมีอาการ ทุเลาลง หรือมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้ อ่านเพิ่มเติม