ตรวจเช็คโครงสร้างบ้าน หลังคา

หลังคา

ส่วนของ หลังคา สามารถแบ่งออกได้ 2 ส่วน ประกอบด้วย โครงสร้างหลังคาและวัสดุปูหลังคา โดยการคำนวณโครงสร้างของหลังคาที่ดีต้องมีการคำนวณให้สอดรับกับตัวโครงสร้างหลักของอาคาร และนอกจากนั้นต้องมีการเลือกใช้วัสดุโครงสร้างที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับวัสดุปูหลังคา ซึ่งมีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้งาน

สถาปนิก