ตรวจวินิจฉัยโดยเร็ว โรคหลอดเลือดแดงตีบแคบ

ตรวจวินิจฉัยโดยเร็ว โรคหลอดเลือดแดงตีบแคบ

การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีอาการหลอดเลือดอุดตันที่ขาสามารถทำได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ด้วยการ

  • ตรวจความดันเปรียบเทียบทุกแขนขา
  • ตรวจลักษณะความยืดหยุ่นของหลอดเลือดและการบีบตัว
  • ตรวจด้วยอัลตราซาวนด์
  • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  • การฉีดสารทึบแสง
  • ตรวจด้วยเครื่อง MRI 

แทงบอลออนไลน์