ตรวจคุณภาพอสุจิ มีลูกยากเพราะคุณผู้ชายหรือเปล่า

บางครั้งปัญหา การมีบุตรยาก ไม่ได้มาจากฝ่ายหญิงเสมอไป เพราะฉะนั้นในการเตรียมความพร้อมเพื่อมีเจ้าตัวเล็ก การตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้อหรือน้ำอสุจิ (Semen Analysis) ของฝ่ายชายช่วยให้สามารถตรวจสอบคุณภาพและปริมาณตัวอสุจิ เพื่อนำไปวินิจฉัยและวางแผนการตั้งครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รู้จักน้ำอสุจิ

“น้ำเชื้อ” หรือ “น้ำอสุจิ” (Semen) ประกอบด้วยตัวอสุจิและน้ำหล่อเลี้ยงต่าง ๆ เป็นของเหลวที่มีลักษณะสีขาวข้น โดยจะหลั่งออกมาจากคุณผู้ชายเมื่อถึงจุดสุดยอดของการมีเพศสัมพันธ์ หรือจากวิธีช่วยตัวเอง หรือขับมาตามธรรมชาติที่เรียกว่า ฝันเปียก (Wet Dream) โดยในการหลั่งน้ำอสุจิแต่ละครั้งจะหลั่งออกมาประมาณ 3 – 4 มิลลิลิตร และมีจำนวนอสุจิเฉลี่ยประมาณ 300 – 500 ล้านตัว

แทงบอลออนไลน์