ตรวจความเรียบร้อยหลังปูหลังเสร็จ

สำหรับการตรวจจาก ด้านใต้หลังคา ให้ดูว่าต้องไม่มีแสงลอดเข้ามาใต้หลังคา ส่วนภายนอกให้ดูความเรียบร้อยโดยรวมในการปูวัสดุปูหลังคา เช่น แนววัสดุมุงหลังคาทั้งด้านแนวเชิงชายและด้านขนานปั้นลมได้แนวถูกต้องและซ้อนทับกันสนิท รวมไปถึงองค์ประกอบหลังคาในส่วนอื่นๆ ได้แก่ ปั้นลม เชิงชาย ครอบหลังคา ส่วนในร่องน้ำตะเฆ่รางให้ตรวจดูว่าไม่มีเศษวัสดุและเศษปูนเหลืออยู่ อาจกำชับให้ช่างทำความสะอาดก่อน แล้วจึงค่อยตรวจด้วยการมองดูอีกที

ออกแบบบ้าน